Hjälp från grunden till slutprodukt

Med över 16 års
erfarenhet i branschen

BaXx vvs Teknik AB är ett auktoriserat företag med över 16 års erfarenhet inom VVS. Vi arbetar enligt BBR och Säker Vattens installationsregler. Säker vatteninstallation är ett regelverk som tagits fram av VVS-industrin för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador, rätt installation för att underlätta framtida service etc. Där reglerna ställer krav både på VVS-installatörer och produkterna som används. Man kan säga att det är en trygghet för både kunder och installatörer.

Vår erfarenhet är kundens och vår framgång!

Allt inom VVS

Här kan du få hjälp med allt inom VVS och rör. Vi arbetar med installationer, reparationer och service vid nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnation och renovering. Dessutom arbetar vi med värmepumpar och värmeanläggningar.

Premium montör

Inom företaget finns en premium montör genom Uponor. Därmed kan vi erbjuda dig enastående hantverk och professionell installation av Uponors högkvalitativa VVS-system. Du kan vara säker på att vi levererar resultat av högsta kvalitet.

VÅRA TJÄNSTER

Service & reparationer

Vänder du dig till oss kan du erhålla hjälp med service och underhåll såväl som reparationer av blandare och toalettstolar med mera. Dessutom kan vi reparerar läckor, oavsett omfattning.

Nyinstallation

Vi arbetar med omfattande VVS-lösningar för olika typer av projekt. Här kan du få hjälp med nyinstallationer oavsett om det handlar om nybyggnation, ombyggnad, tillbyggnad eller renovering. Vi är experter på att hantera VVS-installationer i olika skeden av byggprocessen.

Värmepump

Av oss kan du få hjälp att installera en ny värmepump och värmeanläggning. Dessutom kan vi byta ut befintliga värmepumpar. Utöver det erbjuder vi hjälp med både felsökning och reparationer av värmepumpar.

BaXx vvs Teknik AB

HÄLSOGRÄND 17, 271 38 Ystad
070-350 26 73
Contact Us